Skåning som hamnade i Umeå  hösten  1998.  Började
som fotograf  1990,  dagspressen var  den  största  uppdragsgivaren.  Efterhand  började  jag även  med 
reklambilder  och  studiofotografering då  det tilltalade 
mig  att ljussätta och arrangera  produkter  och på 
så  sätt bygga  upp en  bild. 
Har  jobbat  två år  på
Österlens Museum  som museifotograf  med  ett  rädda
bilden  projekt. 
Jag prioriterar  en god och bekväm 
kommunikation där kunden  kan få ge sin bild av vad 
han/hon  söker med bilden  så jag får bättre känsla 
för uppdraget.  
Har intresse för sportfiske där  jag 
jobbar deltid som lärare och håller kurser.