Produkter,  mode, press, konst, porträtt, bildredigering
och enklare  hemsidor.  Naturligtvis  jobbar jag digitalt,
men kan också hantera en analog mellanformatskamera
om det skulle bli aktuellt för krävande resultat. Skannar
även bilder både direkt och från dia/neg på beställning.

J
obbar gärna direkt  ute hos kunden.  Har en  portabel
studio  som är smidig att  arbeta med  direkt på  plats.
Har som policy att  bara debitera  timkostnad när  jag
jobbar,  inte för förberedande  telefonsamtal  o.d.